www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Quả Chanh

Sáng sớm ra vườn hái quả chanh
Mùi thơm thoang thoảng, vỏ xanh xanh
Trà nóng, mật ong pha lẫn lộn
Uống vào giọng đục trở nên thanh.

Mùa xuân đă đến, nắng vàng hanh
Chim vui ca hót, nhảy trên cành
Chợt nhớ bạn lâu không gặp
Ư nghĩ lạ lùng: tặng quả chanh.

Minh Ngọc (HD 58-61)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved