www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Phượng

Phượng tím vẫn Phượng tím
Màu hoa d́u dịu mảnh hồn thơ
Buồn dâng man mác chiều hoang vắng
Kỷ niệm t́m về bóng ngẩn ngơ

Phượng hồng nở thắm mái hiên xưa
Ửng hồng ai nắng buổi trưa
Nón che nghiêng làn suối tóc
Nụ cười e ấp mắt đong đưa

Xuân sắc xa rồi thương nhớ ơi
Màu hoa loang tím cả khung trời
Em đi nhặt phượng rơi từng cánh
Lệ ứa hoen mi nhạt tiếng cười

Cánh phượng bay theo làn gió thổi
Ḍng đời trôi nổi tận phương nào
Xin hăy cho nhau lời tạ lỗi
Duyên t́nh ngày vẫn thầm trao.


6-10
Đỗ thị Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved