www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Phiêu Bồng Tháng Giêng

Một đồng lúa một ḍng sông
Thơ tôi tháng chạp phiêu bồng tháng giêng
Ai ngồi kẻ một hàng nghiêng
Phổ thơ thành nhạc bên hiên gió lùa
Mùa xuân hay tiếng chuông chùa
Đă vang từ thuở giao mùa tịch liêu.
*
Lên đồi đón Tết nguyên tiêu
Thấy muôn năm vẫn mỹ miều sắc hương
Thân tâm xanh một con đường
tôi bái khắp mười phương Phật trời
Từng đàn én liệng thảnh thơi
Lung linh hoa nở ngồi khai Kinh.

Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved