www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Phai Nét T́nh Xuân

Mộng thoáng về chưa yêu dấu xưa
Từng đêm trăn trở vọng âm thừa
Ngoài hiên sương đọng vương cành
Giăng kín khung trời cánh gió đưa.

Thời gian trầm lắng mộng t́nh thơ
Xuân sắc tàn phai nét diệu
Lả tả Đào Mai buồn Cúc tím
Trăng thanh soi bóng giấc hoang .

Chiều xưa qua phố tay trong tay
Mái tóc buông dài áo quyện bay
Ao ước mai sau duyên thắm đượm
Lâu đài t́nh ái vội lên Ngai.

Giây phút ĺa xa lắm nghẹn ngào
Người đi kẻbiệt ly tao
Cung đàn dang dở sầu miên viễn
Hoa gấm ngày xưa gởi trăng sao.

4-2016
ĐT Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved