www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Noel Nhớ Qu Mẹ Xưa

Đến được nơi đy bởi phước Trời,
Thot vng xiềng xch ngỡ tn hơi.
Chua cay lắm bận chn căm hận,
Tủi nhục nhiều phen nuốt lệ rơi.

Cất bước ra đi bao cực nhọc,
Quay đầu trở lại qu xa xi.
Lưu vong nhớ mảnh vườn qu ,
Vẫn mi nghn trng xa Mẹ ơi.

NNT HD 68-75
Noel năm 2013

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved