www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Những Chiến Danh

Đoàn quân đă di hành xa lắc
Mưa bưng chiều ngắn nối đêm dài
Thèm sao điếu thuốc phà hơi ấm
Cười rung chân trời mây xám bay

Gió thốc ngàn đêm quằn ngọn cỏ
Rừng thâm u cổ thụ đứng buồn
Chim c̣n biết sợ trời quạnh
Hót đôi lời kêu gió đừng buông

Nằm lại đây ngủ chưa thèm dậy
Không đất che trời lạnh thấu xương
Đâu ai quởn tới đây làm bạn
Một ḿnh ngươi ca nhịp khúc lên đường

Như chuyện quân đi chẳng hẹn
Súng rền núi biếc rụng vầng trăng
Chiều sâu nằm xuống không bia mộ
Không mắt đưa người khóc gối chăn

Suối rót âm âm lời chuông vọng
Hừng đông cây dậy công phu
Tiếng nhặt khoan sườn đá dựng
Ngươi về nghe,chân vướng sương

Chiến khi xưa nào khác
Anh hùng đâu dểphương đông!
Được thua.Chuyện nhỏ trong trời đất
Đi với sơn nhẹ bước chân

Rừng thay áo mới rừng thay
Hẹn tới mùa sau gặp cố hương
Xương trắng chưa nguôi ḷng lính trận
Chiều ngồi hóng gió biên cương

Lâm Hảo Khôi

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved