www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Những Cy CầuSc Trăng

Cầu Quay ng thấy cầu Đen
Đi qua đi lại đỏ đn mỏi chn
Dưới sng nước chảy cầm chừng
C ln ăn mng ngập ngừng xuồng cu

Nh anhmiệt no đu
Nhớ mưa lục tỉnh cắm đầu về thăm
Chưa qun chổ đứng chổ nằm
Mắm kho bng sng ớt dầm chờ nhau

Ai lm ci dốc thiệt cao
Ci cầu Thin Hộ đứng cho em qua
Một đi tứ xứ xa nh
Cơm si nhớ bạn chẳng th lm thinh

Cuối năm ăn tết một mnh
Những cy cầu v tnh đong đưa
Hỏi em chớ miệt Xẻo gừa
Ăn bng đin điển mấy ma một năm
Chờ anh tới mặn nước sng
Tới cy ta xại trổ bng sau vườn

Lm Hảo Khi
Australia

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved