www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Như Kiếp Thương Hồ

Nh ticuối dng kinh xng
Bn liếp dừa xanh l chụm cnh
Những lc vu chiều sắp tắt
Ti nhn khi bếp lượn loanh quanh

Dăm chiếc ghe bun về khắp xm
Cũng buồn ti dạo gốc mi
Đời ai như nước lu bu ấy
Trn những dng sng rợp tiếng cười

Ti thấy hồn ti rất lạ lng
Như lng gi mới buổi tn hn
Muốn theo my gi bay nghn dặm
Dấu ci e d quyện dưới chn

Lc ấy tnh qu của chnh ti
Đượm mi l ht x nồng tươi
Đ che ti lớn nhn mưa nắng
Rồi biết yu thương dng một người

Lm Hảo Dũng

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved