www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Nhớ Trường Xưa

Ra đi lạc mất lối về
Ḷng ta mang nặng t́nh quê một đời
Trường xưa nhớ lắm người ơi
Làm sao quên được một thời vàng son

Làm sao quên được nước non
Đất thiêng hăy giúp chúng con ngày về
Ra đi không hẹn ước thề
Xác ngô đồng rụng ta về trường xưa

Peter Nguyễn – New Jersey
Thân tặng bạn cựu HOÀNG DIỆU mùa nhập trường 2007

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved