www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Nhớ Thương
(Kỷ niệm ngày hội trường 23/9/2012)

Về trường bất ngờ ta gặp lại
Thầy xưa, bạn đấyđă già
Bao kỷ niệm vui buồn trong ta măi
Thật dễ thương t́nh chẳng phôi pha.

Tay nắm tay muốn rời xa không được
Nụ cười tươi không dứt tự bao giờ?
Từng khóa học: bạn quen, người không biết
Ôm chầm nhau thân thiết tự ngày xưa…?

Tiếng chào Thầy sao nghe ngoan, trẻ lại
Tưởng như xưa thời áo trắng học tṛ
Tay đỡ thầy tim chừng như rạn vỡ
Thầy đă già! sức yếuvạn niềm lo!!!

Sẻ chia nhau bữa cơm ngày họp mặt
Uống với nhau ly rượu buổi Hội Trường
Nhắc cùng nhau ngày xưa ḿnh đi học
Không thuộc bài, trốn học, biết yêu đương

Chia tay nhau ngậm ngùi trong thương nhớ
Biết lần sau ngày họp mặtbao giờ?!
Sóc Trăng ơi gởi trăm thương ngàn nhớ
Măi yêu người như thuở tuổi học tṛ.

Thụy Châu

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved