www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Nhớ Hoi Tuổi Học Tr,

Mi truờng đ mất tự bao giờ
Kỷ niệm vẫn về trong giấc
Bn ghế lớp xưa hnh bng
Cn thương hoi mi buổi ban .

Học tr o trắng tuổi ngy thơ
Một thong no xa rất dại khờ
Trang giấy hương thơm mi mực tm
Tay
g nt chữ viết bng quơ.

Nhớ qu ngy no chung ước mộng
Tan truờng nhẹ bước tc my bay
Lối nhỏ gi đa mi biển mặn
Hạt mưa rơi thấm ướt vai ai .

Ti về đi lại con đường xưa
Xa lạ ngại ngần nắng buổi trưa
Tất cả phi pha chm vng
Cn chăng một cht vị hương thừa

8-4-09
Thị Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved