www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Nhớ!

Sắt se giọt nhớ về người.
Một thời đi học,vời vời chia xa
Thương em áo trắng ngọc ngà.
Lời yêu chưa nói xa mất rồi!
Bao năm ấpngh́n lời.


Gặp nhau,sao vẫn nhớ vời vợi mong
Ta làm sao trăi tấm ḷng?!
Nụ cười vẫn nỡ t́nh mênh mông buồn.
Em về nước mắt chợt tuôn.
Ta đi dăi nắng dầm sương một ḿnh.

Thụy Châu

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved