www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Nhất Vợ Nh Trời

Trn đời qu gi chỉ nh ti
Chẳng nỡ ch bai giống miệng đời
Xấu x Hai Gi sing nội trợ
C lần Tm La t rong chơi

Sinh c cng cha nng cn sức
Kiếm đứa con giai tớ hết hơi
Trọn kiếp lng chng lun ấp
Mi niềm tin nhất vợ nh trời

N N T (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved