www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Nh Ti Sc Trăng

Ni thiệt nghe, nh tiSc trăng
Gần gủi người Min nn cũng thm bn mắm
Đất miền ty ruộng c bay thẳng cnh
Ghe la về thng chạp, đầy sn

Em mặn m trn bến nước Ngả năm
Ma hạn đổi từng lu nước ngọt
Ba mươi tết chưng bn thờ cho đẹp
Rượu đế Bảy xu anh nhậu quắc cần cu

Chiều qua lng mi rơmphn tru
Thương ci o b ba trn so tre lắt lẻo
Đm gh thăm cht Xẻo gừa Lộ quẹo
Khi tr bay ln mi l nghe mưa

Người Triều chu mở cửa bn chạp ph
Qun hng xn những hủ tương,thng đậu
Đm sng trăng lỡ ng chủ buồn nhớ bậu
Ra giữa sn nghe đở lục huyền cầm

Ni thiệt nghe, nh tiSc trăng
Cũng chưa đi gip vng hết tỉnh
Anh hỏi hơi nhiều lm ti lnh qunh
Tr c Cổ c Ba rẹt Ba rinh

Sc trăng qu ti. Đu ngn chuyện đao binh
Đất nước điểm danh những anh em Hong Diệu
Sch vở bỏ nằm im bn chăn chiếu
Chưa biết yu đ cầm sng giữ lng

Thằng như ti cứ c rịch c tang
Chỉ quanh quẩn sn trường lớp học
Cốm dẹp thơm gọi ma O-ừng-bc
Anh lnh xa nh ngồi ht điệu lm thol

Tu na bn ơi? Anh lnh nghĩa qun
Tiếng nhạc ngũ m về theo phin gc
Mi cha cong v những hng sao cao ngất
C em no đang dự lễ Đl-ta

Chuyện kể hoi khng hết đu anh ba
Con c chy bỏ đi để buồn con c sặc
Vườn xưa ơi của một thời Kế sch
Biết yu người xanh mướt l trn cy

Sc trăng - Khắc lng l Sc trăng - Khleng
Ghe tam bản chở mẹ về Kinh xng
Đm nằm thấy ngồi trn bộ vn
Đn giao thừa rượu đế với b con.


Lm Hảo Khi

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved