www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Người Như Biếc

Người như biếc trêu ngoài nội
Ḷng dẩu t́nh cũng gió lay
Người như chim biển theo muôn sóng
Đâu biết trường giang nước thở dài

Người như mây nhớ ngàn thu trước
Đi để màng chuyện nắng mưa
Người như hương nhớ ngàn hoa dại
Đi để rừng xưa đợi chờ

Người như chiếc bóng vui phố
Sân nhỏ nhà ai nhớ nắng trưa
Tôi về cửa khép sau hiên vắng
Biết nắng qua chiều ấm mái xưa

Sao chưa về lại cơn mưa nhỏ
Thấm mái hiên buồn thêm cuối năm
tôi độc ẩm đêm trừ tịch
Tắt ngọn đèn khuya lạnh chổ nằm

Lâm Hảo Khôi

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved