www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Người Em Kế Sách

Anh vẫn nhớ em nhỏ
Mặc áo hồng, đứng tựa cửa chờ mong
Nhớ người anh biền biệt cuối trời đông
Mong trở lại, anh em ḿnh sum họp.
             ****
Cảm ơn anh nhớ em nhỏ
Đợi anh về, sum họp mái nhà xưa
Nhớ thương nói mấy cho vừa
Gia đ́nh mong nhớ người xưa quay về...
             ****
Anh vẫn muốn trở về thăm chốn
Để ta cùng ôn kỷ niệm ngày xưa
Kế Sách buồn, trong gió lộng chiều mưa
Ngày tháng , vương bao niềm nhung nhớ.
             ****
Về anh nhé, cửa nhà đang rộng mở
Bửa cơm chiều em gái vẫn đợi mong
Nhớ anh, Kế Sách ngóng trông
Vườn cây trái mộng, vẫn không dỗi hờn...
             ****
Anh hứa sẽ, trở về thăm Kế Sách,
Thăm lại người em gái của ngày xưa
Nhớ quê hương, thương nhớ mấy cho vừa
Thăm quê ngoại, trong chiều thu lộng gió
             ****
Phương trời lạ nổi ḷng anh muốn tỏ
Nhớ thương hoài kỷ niệm tháng ngày qua
Càng nhớ nhiều, ḷng cảm thấy xót xa
Chiều quê ngoại, trọn đời xin nhớ măi...

Thanh Hoàng & Lehuyen Vương 2015
Thương tặng Huỳnh

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved