www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Ngồi đy buồn đ một mnh

ngồi đy buồn đ một mnh
ngồi y n lệnh tử hnh với ai
ngồi rượu uống, hồn thật say
ngồi qun năm thng trồng cy giữa đời
ngồi đy buồn đ buồn i!

đem tim cắn dại một người
lững khng, lui tới hồn rơi nửa chừng
lạnh đng bước nhỏ ngập ngừng
những trang vở cũ ma thương dị kỳ
viết hoi hai chữ phn ly
bỗng run tay bt thay đi gọi về

đnh vần tiểu thử tiểu thư
hương đời dĩ vng mịt m về đu?
nắng qun đuổi o em sầu
chỉ nghe hiện thực nt nhầu tương lai
đứng bn cửa thu hoi
thời gian nghiện ngập chiều say hững hờ

(khung buồn bức họ
a qu hương)
nhớ như khng nhớ con đường rất xưa
những hnh nhn, những tượng mồ
chảy trong tim giữa điện mờ tr đau
v khi gom tc chia sầu
hong hn tận tuyệt sắc mầu tiễn đưa

ngồi đy buồn đ buồn chưa?.

Lm Hảo Dũng
(PTT)
Van, BC, Can May 12-2014 6H45 am

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved