www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Ngày Tr Li Bng Sơn

D mt ngày ta tr li
Bng Sơn xa quá cui tri xa
My cm nhà hoang trơ mái xám
Chân
đèo Phù C nhn không ra

Ta
đứng bên cu xe la cũ
Quê em c̣n cách mt ḍng sông
Nh
đêm máu chy người quên khóc
Em u bun trong mt trong?

Đă mt ri qun l Hoài Nhơn
Đời đi lính trn c xanh hn
khi theo gió v trên núi
C̣n gi sương chiu mng cui thôn

Em cn dùm ta nhng quả sim
Như ngày
đói khát lúc hành quân
Đă cho ta biết hoài chân
Chng thanh b́nh
Vit Nam

Lâm Hảo Dũng
(Ngày Đi Thương Sợi Khói Bên Nhà)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved