www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Ngàn Dặm Trời Xanh

Lần lượt bạn thân cứ ĺa đời
Không phải mùa thu sao rơi
Người đi khép lại trời ly khách
Cớ sóng vỗ tận ngàn khơi.
*
Th́ ra tất cả đều ly biệt
Tất cả đều như tiếng thở dài
Máu tim một bửa rồi khô kiệt
Bàn tay hờ hững chẳng buồn lay.
*
Ḷng bỗng nghiêng ch́m, bỗng thổn thức
Bạn nằm khép mắt nhớ không
Quay đi bỏ lại ngàn oan khuất
Gió sẽ tràn lên sẽ phiêu bồng.
*
Th́ cứ rồ ga, cứ phi
Bên kia rừng núi hề! không
Quê nhà yênhề! ngă
Ngàn dặm trời xanh mây mênh mông.
*
Th́ cứ hồn nhiên đánh giấc
Đất trời phút chốc sẽ sương
Mười phương lau sậy hề! sắc
Tinh huyết mang mang một cội nguồn.

Thừa Nghiệp

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved