www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Nét Bun Con Gái,

Sáng thứ hai sao người ta nghỉ học
Thầy giảng bài em nào hiểu ǵ đâu
Ḍng lệ rưng mi em khẽ cúi đầu
Hồn lưu luyến mang nỗi buồn con gái .

Chiều thứ bảy áo bay vàng đại lộ
Chỉ ḿnh em dạo phố thật cô liêu
V́ ḿnh đâu có nhan sắc mỹ miều
Để người ta hẹn ḥ và đưa đón .

Đôi mắt liếc trộm nh́n qua vành nón
Lời chưa ngỏ đă lên tiếng tự t́nh
Làm xao động một mảnh hồn nguyên trinh
Trang sách vở dấu tờ thư ai viết.

T́nh yêu đến nhẹ nhàng và thắm thiết
Mơ ước ǵ trong lứa tuổi xuân xanh
Giữ cho nhau chút t́nh cảm chân thành
Và nhớ thương tháng ngày vương kỷ niệm .

67-07

đỗ thị minh giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved