www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Nẻo Về Khng Em!

Anh về tay ấp m vai
Mĩm cười nghe gi khoan thai ru hời
Cớ g thương qu tnh ơi
Trời mưa như trt ơi, nhớ hoi.

Hm no thỏ thẻ bn tai
Đừng yu nhau nh! Chớ hoi nhớ thương
Để rồi cnh liễu đọng sương
Nhẹ rơi xuống đất buồn vương ci lng.


Biết rồi, sao mi cn mong?
Để nghe tha thiết tiếng lng nỉ non
Chẳng đnh giết khối tnh con
Chiều bung nắng tắt, mỏi mn, đăm chiu.

Khng người, nghe gi buồn hiu?
Chẳng vờn lay l, đu hiu lối về
Sao lng vương vấn say m
Thnh đ rực rỡ, nẻo về vắng em

V Trọng Khnh (HD 86-89)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved