www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Ma Xun

Xun đ đến rồi em c hay?
Ngn hoa đua nở nt xun đầy.
Mưa xun lc đc rơi h phố
Chợt nhớ về em, kỷ niệm di.

Nhớ lại chiều mưa nơi phố xưa
Em ngồi bn cửa ngắm mưa bay
Mưa đi vo đất, ươm mầm sống
Mưa xuống lng anh, giọt lệ sầu

Kỷ niệm ngy mưa sao kh phai?
Đường xưa vương mi nt trang đi
Người xa vạn dặm, lng lưu luyến
Một mối tnh đầu theo gi bay.

Thanh Hong (HD 69-76)
2013

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved