www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Mưa Trn Mi Tc

Hạt mưa phn ngy ấy,
lung linh mi tc bồng,
sng ngời trong tim ta.
Giọt lệ đ vơi đầy, c lm ướt o em...

H tri khắp sn trường,
phượng hồng đ nỡ hoa,
chưa một lần dm ngỏ.

Thin thu một chử tnh, khp kn trọn hồn đau?

i! buổi ban đầu tnh như đ
...
Sao ai đnh lỗi hẹn trăm năm?

Hải đảo buồn xa đ,
đng về em c hay,
sợi nắng di vương vấn.

Cn lm hồng đi m, nồng nn thuở tnh si.

Gc phố nhỏ nơi ny,
my chiều tri lặng lẽ,
mang nổi sầu năm thng.

Tiếng ve vọng bo h, sao tuyết mi cn rơi
...

K Pham (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved