www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Ma Đng Tn Chưa?

Ma Đng dần tri qua
Nỗi buồn cũng đi xa
Hẹn h nhau đi bạn
Ngy no ta gặp ta.


Đất khch sầu phn ly
Một lần ta ra đi
Bao giờ ta trở lại
Để cng chung nng ly.

Gởi g đy cho chị
Cht t tnh năm xưa
Ngờ đu gi biển lộng
Thổi lốc nhầu tm .

Mấy mươi năm khng viết
Lệ kh nằm đy tim
Nụ cười như nức n
Cho số kiếp lặng im.

Cn lại g hở chị ?
Chậu hoa tn ma Đng
Trng chờ ma Xun tới
Chớm nở đa hoa lng.


C phải tnh chưa hết
Khi cn thấy niềm vui
Trong cuộc đời khắc kh
Hạnh phc đ chn mi.


Đ
Thị Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved