www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Mt Ngày Vui

Sáng hôm nay ca mt ngày mi ln
Cây khoe màu cùng nhng n
đơm bông
Anh
đă thy tri mai đầy ánh sáng
Chim kéo by tha thướt hót trong không

Mt ngày vui bao gi thy
được
Trên vai gy m mi khóc hôm qua
Mt ngày vui c xem băo rt
Như
đời em thm lng nhng chia xa

Sáng hôm nay xin hn em c hát
( mt ngày vui anh mi thy yêu
đời )
Mt ngày vui ca nhng năm tan nát
Hi em c̣n l
ướt đẩm môi tươi

Mt ngày vui sông làm nước ln
mây chiu thương si khói năm xưa
Khói vn bun như sông hoài
đưa nước
Trên
đường đi hoa ngát thong hai b

Mt ngày vui em cười trong gió
Tay bun xưa thôi vĩnh bit nhau ri
Mt ngày vui em cười trong gió
Tay bun xưa làm nhng n hoa tươi

Sáng hôm nay ca mt ngày mi ln
Anh hân hoan khi tr li quê nhà
thy em tóc dài
đi dưới nng
Thong hương thơm d́u du
m ḷng ta

Lâm Hảo Dũng
(Hàm Rng 1973)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved