www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Mong Ước Đầu Xuân

Mong sao gặp lại nhắp chung trà,
Tựa Tử Kỳ xưa thấy Nha.
Mỏ Ó miên man làn gió mát,
Mỹ Thanh rộn khúc hoan ca.

Lên cầu nh́n cánh chim bay vút,
Xuống biển ngắm con sóng lướt qua.

Nhớ lắm trời Ba Xuyên khuất nẻo,
Biết bao cảnh đẹp chốn quê nhà.


N.N.T. HD 68-75 Phap Van
Mến tặng các đồng môn HD 68-75

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved