www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Mộng Thường
Cảm tác/Viết Về Em/Tuyến Nguyễn
****
Đêm chưa ngủ,
Sao mộng về vội
Giấc mộng thường
Hay giấc ngủ liêu trai?
Để riêng anh,
Em, trọn giấc mộng dài
Êm đẹp quá,
Ngàn sao lạc lơng

Đêm thao thức,
Cho tim này rung động
Giữa canh trường,
Sầu lắng bước đơn côi
Vầng trăng kia,
Soi sáng mộng bên đời
Nghe thổn thức,
Giữa muôn ngàn ánh bạc

Đêm qua mau,
Mộng c̣n như khao khát
Giấc mộng dài,
Chưa đủ... trọn đêm
T́nh xa xôi
Nhưng mộng vẫn đợi chờ...
Đêm chợt tắt
Cho mộng thường tỉnh giấc...

Thanh Hoàng 19/11/2015

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved