www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Mnh Yu Nhau Nhazz!

Nụ cười xinh qu l xinh
Hong hn bung xuống lung linh bng người
Cớ g hồn thẩn thờ chơi
Hờn ai hạt nắng nhẹ rơi bn thềm.


Khẽ khng cơn gi dịu m
R ro con sng m m thầm th
Ơ ny, hờn dỗi m chi
Cười ln em nh! th anh thương.

tnh ng nh cn vương
Mnh yu nhau nh! Chung đường mi nhe!
Mai ny te t t te
Người người ra đn, cờ xe rợp trời.

Thi m, đừng mi ham chơi
Về bn anh nh! Sng ngời duyn
Suối nguồn rc rch tnh thơ
Hnh như chiếc l cập bờ yu thương?

V Trọng Khnh
Hong Diệu 86-89.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved