www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Mấy Hàng Nghiêng

Thơ tôi viết mấy hàng nghiêng

Dăm hàng tịch mịch giữa miền không
Bồng bềnh nắngtrên sông
Sông trôi về biển bỏ ḍng nắng tan
Lệ tôi rớt xuống hai hàng
Mang theo dục vọng chảy tràn sắc thân.
*
Thơ tôi vẽ ngọn phong thần

Theo người lên núi t́m vầng trăng xưa
Khi về trời tạnh cơn mưa
Vườn tôi đất cát vắng thưa tiếng người
Đứng ngồi bóng tạc mồ côi
Ngó quanh quất thấy h́nh tôi nhạt dần.

Thừa Nghiệp

Mời nghe ca khúc MẤY HÀNG NGHIÊNG
http://youtu.be/DiDePHThZNE
Phổ nhạc : CẨM VĂN
Tiếng hát: THANH SỬ

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved