www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Mu Kỷ Niệm
******
Em c biết, mưa buồn theo nỗi nhớ ?
Tnh xoay vần qua bi ct, nương du
Hạ lại về, vương mộng thắm... sầu đu ?
Nghn phượng đỏ trải đường... sang lối mộng.
****
Cơn gi thoảng... qua chiều xưa gi lộng
Kỷ niệm về... sao lng mi như say?
Phố xưa ơi! C thương nhớ đm di?
*****
Ta muốn ni nhưng lng như bỡ ngỡ
Tuổi học tr sao lại sớm bay xa
Đếm c đơn, ghi mi thng ngy qua
Thương ngy , nhớ chiều xưa quạnh quẽ
****
Ta vẫn nhớ, phố xưa chừ lặng lẽ
Cnh phượng hồng rơi rụng... bước chim di
Giọt lệ no đưa tiễn... pht chia ly?
Mu kỷ niệm... chm su vo qun lng...

Thanh Hong 4/6/2015

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved