www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Mn Nguyện
(Knh tặng những gia đnh c con chu thnh đạt)

Từ khi bỏ sng ngậm bồ hn,
Cc Bố chỉ cn trng ở con.
Bởi lc bị t, thn r rượi,
Chừng khi qua Mỹ, bệnh từng cơn!

Trời Ty ngn ngữ: tay bằng miệng,
Đất Việt ng ngh: chuyện Ch Thong
Biệt xứ lưu vong, giờ mới hiểu
Trăm bề nhịn nhục "CHỈ V CON"!

Thụy Hoi Như (06062014)

 

Thơ vui:
Cha Van Con!
(Họa Vận thơ Thoại Lin)

Bỏ nước ra đi, sợ mất hn,
Rng m vng dậy! Ta van con.
Hồn khn hy cố m sing học,
Xc dại đừng nn mi nổi cơn.


Lc trẻ niềm vui di bất tận,
Về gi cuộc sống ko long thong.
Chan ha nước mắt mong con hiểu,
Cạn hết lời rồi xin lạy con!!!


Hai la NJ 6/10/2014

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved