www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Lưu Luyến T́nh Hoa Đào

Hoa đào e ấp bên sông
Như nàng con gái hồng ngây thơ
Thuyền t́nh vứa cặp bến
Đắm say vầng nguyệt tỏa mờ hơi sương

Nhẹ nhàng giấc mộng thêm hương
Duyên cách mấy đại dương tương phùng
Lững lờ cánh nhạn mông lung
Đồi thông tóc xơa nhớ nhung một thời

Hoa đào lả lướt gọi mời
Nhấp chun rượu ngọt ngỡ môi em cười
Vẫn c̣n dáng thuở đôi mươi
Đốt tan hồn mộng sáng ngời mắt em

Tay
ôm tưởng cánh hoa mềm
Đỗ tôi ngủ giấc dịu êm đêm nồng
Hoa đào chớm nở ngoài song
Hạt sương nhỏ giọi t́nh nồng trong tôi

Đỗ Thị Minh Giang
New Orleans

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved