www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Lc Run Biển Động Giang H Sng Giăng

1- Chập chờn bnh bt ra hoa
Xim y tin tử lụa l ngt hương
Nắng bng cc tiểu thư buồn
Chiều thu lầm lỡ ngy xun nắng tn
Hồn quỉ mộng hồn kinh mang
Tim qun kha cửa hoang đng rất xưa
Lần trong tr nhớ thu tha
Lạc đường chỉ rối buồn đưa trở về
C người nương tử chn qu
Đầm sen nhng ướt hoa thề khng hay
Dật dờ dật dưỡng hương bay
Đời nghe hiện thực quan hoi mai sau
Tc xanh thương kẻ bạc đầu.

2- Bềnh bồng chn đất bước ra
Đồng thơm hương la qu nh lăng xăng
m vang rất nhẹ rất gần
Phải con chim nhỏ tha phần tổ rơm?
Phải em đnh mất linh hồn?
Mắt bay lảng đảng mắt cuồng yu ma
Lc thầm khủng bố lng ta
Lc run biển động giang h sng giăng
Lc nhn lại rất lặng cm
Thuyền ai buộc mối giam cầm lan man

Lm Hảo Dũng
(PTT)

April 12-14- 1H41 pm

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved