www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Lục Bát Mùa Xuân

1. Tếtquân trường Quang Trung
Nửa đêm nghe pháo giao thừa
ngơ lính mới, bâng quơ cơn buồn
Lều canh đọng trĩu giọt sương
Bao giờ đi hết đoạn đường chiến binh?

2.
Tếtquân trường Thủ Đức
Sáng mùng một, gác tuyến B
Bidong chát đắng phê. Nhớ đào
chắc giờ trên phố lao xao
Lạy trời chớ tên nào dắt tay!

3.
Tếtvùng hành quân 1974
Hành quân giải tỏa Tân Long
Bươi t́m xác bạn vùi trong chiến hào
Lính, quan bịt mũi càu nhàu
Thế mất mẹ ngày đầu một năm!

4.
Tết trong đồn Quân Cảnh 1975
Mùng một xuống phố ngơ
Chưa chi quân cảnh đă vồ nhốt ngay
Quân bạ trọng cấm dẫy đầy
Xem ra chắc hết c̣n ngày lên lon.

5.
Tếttrại giam D20
Đêm nghe tiếng nổ ḍn tan
Ḷng mừng khấp khởi tưởng quân ta về
Sáng ra bừng tỉnh cơn
Th́ ra Tết giữa bốn bề trại giam

6.
TếtPulau Bidong
Sóng gầm như tiếng pháo đêm
Ngồi bên ghềnh đá, vọng miền quê xa
Dưng không nước mắt nhạt nḥa
Mùa xuân sao ngập hồn ta muộn phiền

7.
Tết đầuHoa Kỳ
Năm năm hát lại quốc ca
Tủi ḷng nhớ lễ Alpha thưở nào
Không gian tuyết trắng một màu
Năm năm luân lạc, bạc đầu tuổi xanh.

Phan Trường Ân

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved