www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Lời Tỏ T́nh
(tâm t́nh trai Rạch Giá gái xứ Sóc Trăng)

On ơi lanh ḅn ?*
Lâm Thôn khúc hẹn thề trăm năm
Đêm thanh vàng ánh trăng rằm
Long lanh mắt biếc th́ thầm ước

Trai tài gái sắc nên thơ
T́nh vừa luyến gởi giả vờ đắn đo
Liếc nhau ngỏ ư hẹn
Cùng duyên thắm con đ̣ chung đôi ...

Nhịp cầu lỡ bước chia phôi
Trọn đời ḅn nhớ chỗ ngồi ngày xưa
Nước da bánh mật ban trưa
On ơi, h́nh bóng vẫn chưa phai nḥa

Tưởng chừng như mới hôm qua
Ḍng đời trôi dạt, mặn c̣n không
Trầu vàng một mớ ba đồng
Buồng cau xanh vỏ sao ḷng liêu.

18-11-10
Đỗ thị Minh Giang

*ngôn ngữ Campuchia: Em ơi yêu anh không ?
on   - em
ḅn - anh

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved