www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Lời Ru Noel

Con ơi giữ giấc mộng hồi hương,
Ấptrong ḷng nỗi vấn vương.
Trở lại quê nhà đừng lạc bước,
Lưu vong đất khách cố chung đường.

Mong gịng Bách Việt thôi thù hận,
Khấn Chúa Hài Đồng hăy rủ thương.
Tổ quốc ngày mai rồi bớt khổ,
Chẳng c̣n lắm cảnh nhiễu nhương....

NNT HD 68-75
Noel 2013

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved