www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Lỡ Một Cuộc Cờ
*****
Biển vẫn mong chờ ngọn sng x
Thuyền theo sng nước đ xa bờ
Tri qua bể hận bn bồi lỡ
Vạn thuở cn vương mi cuộc cờ

Lỗi nước tan hng cn vướng nợ
Thương hoi một thuở đ sa
Từ nay trả lại lời thương nhớ
Lỗi một con cờ lỡ ước

Thanh Hong 30/4/2016

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved