www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Lấy Chồng Xứ Taiwan

Gi biệt qu hương qu tịch liu,
Bỏ non sng Việt lc tn chiều.
Tim đau Mẹ khấn cu Kinh Khổ,
Ruột đứt con tm cuống l Diu.

Th mạng mong gia đnh hạnh phc,
Liều mnh tựa ngọn nến hiu hiu.
Ra đi lệ đổ trn trn mặt,
Trở lại mang tn mới... "Việt Kiều".

Nng gia hai la Ba Rinh HD 68-75
Thu lưu vong năm 2016

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved