www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Lo Tướng
Để knh tặng cc "beau lo" BCH HD Bắc Cali 2015-2017

Lo tướng đồng tm rạng giống ni,
Lo giương đuốc sng hậu nhn soi.
Lo từng t ngục trn cay đắng,
Lo trải gian trun thấm mặn mi.

Lo phất cờ vng tin tổ dựng,
Lo nu chnh nghĩa chu con noi.
Lo đưa vai gnh sơn h nặng,
Lo sống kiu hng cả cuộc đời.

Hai La NJ (HD 68-75)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved