www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Thư Đầu Năm

Đêm ba mươi đọc thư anh
Những ḍng xúc cảm chân thành
Ước một lần hạnh ngô.
Trên chính quê hương an lành.

"Bốn mươi năm trong đồng vắng
Môi-Se dắt dân sự đi
T́m gặp vùng đất hứa
Như lời truyền dạy khắc ghi".*

Chung một mái trường kỹ niệm
Mới đó bốn mươi năm
Chúng ta cất bước dấn thân
Về một nơi nào ai biết ?.

Vẫn chưa quên ngày tháng
rằng nhân dáng đổi thay
Tâm t́nh xa xưa bao phủ
Sưởi ấm duy u hoài.


Mỗi năm thêm một tuổi đời
Chợt thấy già đi chút nữa
Nếp nhăn xen giữa nụ i
Hăy gắng an vui cỏi tạm.

Đ
Thị Minh Giang (2-7-08)

(*Theo Sách Xuất Êdiptôkư, KinhThánh Cựu Ước)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved