www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Ức Nhạt Nḥa

Tôi đi t́m những vần thơ thất lạc
T́m kiếm hoài nhưng không biếtđâu
Cố bươi móc trong trí nhớ thâm sâu
Thấy tuyệt vọng trong cho tính t́nh đăng

Thật hân hạnh cho những người c̣n nhớ đến
Mấy ḍng thơ xúc cảm thuở ban đầu
Muốn trao gởi lại e thẹn ngại ngần
Mượn giấy bút giải bày niềm tâm sự

người muốn trở lại ngày tháng
Mỗi buổi tan trường theo bước chân ai
Nàng mắc cở hồng che nón
Cố bước nhanh thu ngắn đoạn đường dài

Nếu thể xin một lần sống lại
Thời học tṛ với ước ngày xanh
Áo em xanh chứa chan niềm hy vọng
Biết bao giờ mộng ước đó sẽ thành

Cuộc chiến đă qua cuộc t́nh đă mất
Mỗi chúng ta trong ức nhạt nḥa
Cố chôn dấu chút tâm t́nh ngày
Làm hành trang cho cuộc sống phương xa

Đỗ Thị Minh Giang
New Orleans

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved