www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Khi Ta Về


Khi ta về ngoài sân thơm mới
Nắng hong vàng bên những ngọn cau xanh
Cả vườn em hoa bưởi với hoa chanh
Cũng ríu rít như chim đàn gặp hội

Khi ta về buổi chiều im tiếng nói
Chân ngập ngừng sau mấy dăy hành lang
Ta ngắt trên tay một đóa hoa vàng
Tung lên gió ngở chim hoàng yến

Khi ta về bến sông em gió quyện
Những cam xanh mận đỏ đẩy đưa cười
Đă qua mùa sầu riêng đó em ơi
Hoa cúc lại nở vàng bên hàng dậu

Khi ta về hồn em chim sẽ đậu
hót trong ḷng điệp khúc hân hoan
Em ngắt trên tay một đóa hoa vàng
Tung lên gió cười như chim hoàng yến

Khi ta về này em ơi nước biển
Chắc cũng không bằng màu áo thiên thanh
hay chăng hởi nguyệt ngủ bên đ́nh
Muôn cây cỏ ngát hương rằm hội ngộ

Lâm Hảo Khôi

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved