www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Khế Ngọt Qu Hương,

Khế ngọt ngoại trồngliếp sau
Tri sai oằn nhnh tận cnh cao
Hương cau nhẹ thoảng bay trong nắng
Bng bưởi dịu thơm tỏa ngọt ngo .

Chim ca ru rt sng ban mai
Khi trắng nhẹ nhng cuốn quyện bay
Bnh dị qu ti dng nước ngọt
Con thuyền xui sng mi cho lay .

Ph sa bồi đắp bờ sng Hậu
Gi thổi hương tnh lai lng dng
C gi xun th mi ướp mộng
Trai lng ngơ ngc lng phn vn .

uờng qu ti ước về thăm lại
D cảnh ngy xưa đ nhạt nha
Du bể biệt tăm mn mắt đợi
Mẹ gi hiu hắt bng chiều t .

Thị Minh Giang 5-09

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved