www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Kế Sch 2

Nhớ mi người ơi một buổi chiều
Về đu, lạc lối bước c liu?
Đất lạ thương về nơi cố quận
Kế Sch, người xưa, dng mỹ miều

Lng anh vẫn nhớ về năm cũ
Mi mi thương người nơi phố xưa
Khng gian chợt lắng, lng c quạnh
Phai nhạt tnh anh, trong gi mưa...

Thanh Hong 2015

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved