www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Kế Sách

Ai về đất Kế cho tôi nhắn,
Rằng kẻ ra đi vẫn nhớ hoài
Nhớ ngôi trường nhỏ bên bờ vắng
Nhớ bóng người xưa trên bến sông

Nắng chiều sông Hậu em c̣n nhớ
Anh vẫn thương hoài nơi quán xưa
Cùng nhau xây đắp, niềm hạnh phúc
Nhưng đă xa rồi... mộng ước xưa.

Nhưng đă xa rồi, mộng ước xưa,
T́nh ta đă lỡ chuyến do đưa
Phương trời xa lạ anh hằng nhớ
Một mối t́nh đầu theo gió bay.


Thanh Hoàng 2014
(Nhớ về An Lạc Tây, Kế Sách)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved