www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hỏi Ta Thắp Lại Nỗi Buồn Xa Xưa?

lộng ngôn giây phút làm vui
sáng đi hỏi đất hỏi trời bao la
thưa rằng ta vẫn ta
thở đôi ba nhịp chờ hoamồ
chờ đời lấn cấn
chờ người đôi mắt vàng khô tuyệt
nửa trông xuân, nửa hoài thu
nửa ôm thực tại nửa chờ tương lai
nửa ôi! buồn chết không hay?

dặm dài kéo áo che khăn
chân đi đủng đỉnh tay lần băn khoăn
nhớ xưa lại nhớ nay gần
cổ nhân hệ lụy căn phần văn chương
bẻ tim ngồi hát bên đường
những con chim lạ diễn tuồng bi thương
mẹ nằm xác gởi đại dương
em thôi một sớm trần truồng khi
danh vị ?

người thay chữ lưu vong
thay tên đổi họ thay ḷng thay tim
thay sầu cười diễn chưa quen
bóng lưng cài nặng ưu phiền lanh canh
ngày đi tóc vẫn màu xanh
ngày về ôi mỏng những mành nhện giăng
ngọn đèn thiếu phụ Nam Xương
hỏi ta thắp lại nỗi buồn xa xưa ?
trăng ơi trăng chết bao giờ?...

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
May 07-14- 8H37’ am

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved