www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hỏi Em

Dẩu mai hoa nở thiên đường mới
Ta vẩn trần ai một nổi ḷng
Trời xanh dẩu nắng soi muôn lối
Ta vẩn mưa buồn một nhánh sông

Hỏi em đôi mắt chiều tan vở
Đôi mắt chiều chút mưa sa
Chia ta một nửa đời quạnh
Một nửa đời chung cũng mặn

Hỏi em mộng phải nhung nhớ
Hay chỉ t́nh dể lăng quên
em lăng mạn như
Rơi xuống sông buồn ta nửa đêm

Hỏi em phong kín đời đen bạc
những đêm dài chiếu chăn
Nổi đau đă ngấm tan thành rượu
Ta muốn say cùng chén mỹ nhân

Hỏi em dâu bể làm sao biết
Ai tối ba mươi chẳng nhớ nhà
Trời thấy ta buồn nên mới bắt
Mùa xuân vườn phải nở thêm hoa

Lâm Hảo Khôi

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved