www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thn Chc Qu Thầy C v Đồng Mn Hong Diệu một năm mới lun được Dồi Do Sức Khỏe v Trn Đầy Hạnh Phc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch m Lịch Click on the date for details

Hoi Niệm Chiều Xun,

Ma Xun ai khc nước non
Thương về qu ngoại ho hon tấc lng
Cuối đời lạc bước vong
Mẹ gi tựa cửa chiều mong con về
Viễn phương ngn dặm l th
Tc my sương khi hương thề nhạt phai
Ngỡ ngng mộng tuởng trần ai
Người thương ly biệt miệt mi hồn đau

V sao cờ đổi sắc mu
m thu hoi niệm nt nhu tm
Giật mnh mờ ảo thật
Bao giờ tm được chn như cuộc đời
Bềnh bồng my nước chn trời
Con thuyền viễn xứ xa vời uớc
Tạ tnh ươm lại hồn thơ
Bao năm lng vẫn cn chờ tri m .

17-3-2014
Đỗ thị Minh Giang

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright 2011 - Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HONG DIỆU Ba Xuyn - Bắc California - All rights reserved