www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Ly Biệt

Ô hay, Hạ đă về sao
Chốn đây năm trước ta nào cảm chi
Năm nay sao cớ duyên
Ḷng ta xao xuyến khi vừa sang

Sắc hoa nhuộm đỏ sân trường
Khiến ḷng ta bỗng vương u hoài
Mai đây cách biệt phương trời
Nhớ nơi đây nhé, nhớ người trường xưa.

Nguyễn Châu Thổ
Sân Trường Hoàng Diệu, Mùa Phượng 1975

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved