www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hạnh phúc cũng... dễ t́m


Thứ bẩy chỉ mong trời đừng mưa
Gió nhẹ hiu hiu, nắng vừa vừa
Rong ruổi chợ trời th́ tuyệt nhất
Dăm đồng trong túi cũng đủ mua.

                    ++++
Chân bước chen chân, chân bước mau
Người mua, kẻ bán những lao xao
Gặp bạn da màu sao vui thế
Mới biết nhau thôi, tựa thuở nào
                    ++++
Mua một cành lan với giá hời
Hạnh phúc nằm trong cái nhỏ nhoi
Quên hết ưu phiền đôi ba phút
Một ngày nhàn nhă với thảnh thơi.
                    ++++
Nắng đă chan hoà, nắng đă lên
Thích đi thơ thẩn một ḿnh ên
Thương lắm khi chàng ngồi đợi thiếp
Biết nói lời chi để đáp đền.

Minh Ngọc (HD 58-61)

(ḿnh ên= một ḿnh)

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved